Smart Sustainable Districts – Utrecht Het Nieuwe Centrum

Ambitie

De gemeente Utrecht wil het thema duurzaamheid stevig verankeren in de herontwikkeling van Utrecht Beurskwartier: dit gebied wordt toonbeeld van duurzame en gezonde verstedelijking.

Artist impression Centrum boulevard

Hoofddoelstellingen van deze ambitie zijn:

  • een energieneutraal gebied
  • een klimaatbestendig gebied
  • een aantrekkelijk gebied door gebruik van duurzame energie, optimale vergroening, waterbeheer en persoonlijke mobiliteit

Binnen het Smart Sustainable Districts programma beoogt Utrecht Beurskwartier een icoon voor duurzame herontwikkeling te worden. De Gemeente Utrecht, Jaarbeurs en de SSD-partners willen nieuwe geïntegreerde oplossingen co-ontwikkelen en testen die leiden tot factor vier verbeteringen in een reeks van klimaatveranderings- en duurzaamheidsmaatregelen. De oplossingen, verbeteringen en geleerde lessen uit deze integrale aanpak zullen worden gedeeld om bij te dragen aan de wereldwijde realisatie van slimme, duurzame districten.