Smart Sustainable Districts – Utrecht Beurskwartier

Nieuws

Zonnecarports bij Utrechtse Jaarbeurs zijn volgende stap voor slim energiesysteem

Het duurzame wijkenergiesysteem Smart Solar Charging breidt uit met twee zonnecarports in het Utrechtse Beurskwartier. Dit is onderdeel van een grootschalige, duurzame herontwikkeling van het stationsgebied.

Op 6 december nam Jaarbeurs de energieopwekkende parkeeroverkappingen in gebruik die samen ruimte bieden voor 20 elektrische auto’s en laadpalen. Het dak van de carports bestaat uit 150 zonnepanelen, waardoor lokaal opgewekte energie direct geladen wordt in auto’s van bezoekers van het Beurskwartier.

De zonnecarports zijn een volgende stap voor Smart Solar Charging  in Utrecht. Het is een proefopstelling, om ervaringen op te doen voor het combineren van duurzame energie en mobiliteit in de regio. De ambitie is om maar liefst 25.000 mzonnepanelen te koppelen aan duizend laadpunten in verschillende Utrechtse gemeenten.


Energiesysteem van de toekomst in het Utrechtse Beurskwartier
Het Beurskwartier zet binnen deze amibitie nu de volgende stappen. In de toekomst kunnen de nieuwe bewoners van deze wijk ook gebruikmaken van elektrische deelauto’s bij de zonnecarports. Het project speelt daarmee in op de uiteenlopende behoeften van gebruikers in het gebied, dat zich kenmerkt door een combinatie van wonen, werken, recreëren en reizen. Daarbij biedt Smart Solar Charging grote kansen voor extra werkgelegenheid gekoppeld aan elektrische mobiliteit. Naar verwachting groeit deze sector in de komende drie jaar met meer dan 10.000 nieuwe banen.

Door een combinatie van laadsystemen, zonnepanelen en grootschalige energie-opslag krijgt Jaarbeurs in het Beurskwartier een uniek systeem waarin lokaal opgewekte energie gekoppeld wordt aan verschillende bronnen voor opslag. Door energie flexibel op te slaan en terug te leveren kan Smart Solar Charging de veranderende energievraag opvangen en zorgt het systeem voor een optimale netcapaciteit.

 

> Lees meer over Smart Solar Charging.

> Lees meer over de ambities voor het Utrechtse Beurskwartier.