Smart Sustainable Districts – Utrecht Beurskwartier

Over Climate-KIC

Climate-KIC-2-webClimate-KIC is het belangrijkste EU-initiatief op gebied van klimaatinnovatie. Het is het grootste publieke-private innovatieve samenwerkingsverband in Europa en gericht op het terugdringen van en aanpassing aan de klimaatveranderingen. Climate-KIC is een community van bedrijven, academische instellingen en de publieke sector. Het hoofdkantoor van Climate-KIC bevindt zich in Londen.

Climate-KIC zet zich in Europa in om start-ups te steunen, partners voor innovatieprojecten bij elkaar te brengen en studenten op te leiden. Op die manier worden kennis en ideeën op een innovatieve manier aan elkaar gekoppeld en getransformeerd tot producten en diensten waarmee de klimaatsverandering beheerst kan worden en noodzakelijke aanpassingen worden doorgevoerd.

Climate-KIC is een van de kennis- en innovatiegemeenschappen (Knowledge en Innovation Communities – KIC’s) die in 2010 door het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) werd opgericht. Het EU-agentschap EIT stelt zich ten doel duurzame Europese groei te bevorderen en het ontwikkelen van nieuwe ideeën waarmee de grote uitdagingen waarvoor wij ons tegenwoordig geplaatst zien, kunnen worden opgelost.

www.climate-kic.org