Smart Sustainable Districts – Utrecht Beurskwartier

Uitgangssituatie

Het Smart Sustainable Districts project in Utrecht Beurskwartier is afgerond in 2018.

Utrecht bouwt een nieuw stationsgebied. Dat is nodig vanwege achterstallig onderhoud, een groeiend aantal reizigers, een groeiend aantal inwoners van de stad én een behoefte om het water weer terug in de singel te krijgen. Met de bouw van het nieuwe Beurskwartier worden al deze dingen tegelijk aangepakt.

In de uitgangssituatie waren de historische binnenstad en Beurskwartier twee aparte delen van de binnenstad; deze delen worden weer met elkaar verbonden tot één samenhangend geheel. Utrecht bouwt in het stationsgebied aan de toekomst van de stad: een ontmoetingsplek voor iedereen die wil reizen, winkelen, wonen, werken en ontspannen in de dynamiek van het hart van Nederland.

1503815 Utrecht

Tegelijkertijd met de gemeente Utrecht is ook Jaarbeurs volop in ontwikkeling. In een groeiende digitale wereld richt ‘Jaarbeurs van de toekomst‘ zich op het belang van fysieke ontmoetingen. De komende jaren wordt bij de Jaarbeurs hard gebouwd aan een unieke beleving. Vanaf 2014 tot en met 2022 worden verschillende projecten fasegewijs gerealiseerd, variërend van de bouw van de grootste bioscoop van Nederland tot de grootschalige renovatie van de Jaarbeurs-passage en de evenementhallen.

Tegen deze achtergrond heeft de gemeente Utrecht in samenwerking met Jaarbeurs en andere belanghebbenden een ambitieus herontwikkelingsplan geformuleerd. Fase 1 van dit plan is in uitvoering, fase 2 bevindt zich in de plan- en besluitvormingsfase (tijdspad 2015-2023). Fase 2, Utrecht Het Nieuwe Centrum, richt zich met name op de herontwikkeling van het zuidelijke deel van het gebied waarin ook de Jaarbeurs is gevestigd.

Belangrijkste uitgangspunten voor ‘Utrecht Het Nieuwe Centrum’:
1. Energieneutraal
2. Klimaatbestendig
3. Aantrekkelijk, door gebruik van duurzame energie, optimale vergroening, waterbeheer en persoonlijke mobiliteit

Utrecht Beurskwartier wil zich ontwikkelen tot een aantrekkelijk, levendig, veilig, klimaatneutraal en veelzijdig gebied, waarbij de historische binnenstad wordt verbonden met het zuidwestelijk deel waar de Jaarbeurs is gevestigd.

Voor meer informatie over de herontwikkeling van het Stationsgebied en Beurskwartier in Utrecht, kijk op: www.cu2030.nl.

Afbeelding: ©CU2030.nl