Smart Sustainable Districts – Utrecht Beurskwartier

Nieuws

Meepraten over toekomst Jaarbeurszijde tijdens Stadslab on tour

Op 24 september organiseerde de gemeente Utrecht stadsgesprekken over de transformatie van het Jaarbeursgebied tot het Nieuwe Centrum van Utrecht. De afgelopen periode heeft de gemeente een zevental keuzedocumenten ontwikkeld op diverse thema’s, waaronder duurzaamheid, waarin de kansen en keuzes voor het gebied staan benoemd. Op 24 september is de gemeente het gesprek aangegaan met inwoners van Utrecht, belanghebbenden in het gebied en geïnteresseerden. De resultaten van deze dag worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die op basis hiervan de uiteindelijke keuzes maakt voor de structuurvisie.

Het project SSD Utrecht is betrokken bij het keuzedocument duurzaamheid en heeft de digitale interactietafel ingezet om de duurzame keuzes voor het gebied ‘te spelen’ en aan de hand daarvan input op te halen.

Duurzame ideeën gezocht!

Vooraf konden bewoners van de stad hun duurzame ideeën voor het nieuwe centrum insturen op een interactieve kaart van het gebied. Bekijk de website (nu gesloten). Uit de ingezonden ideeën zijn speelkaarten voor aan de digitale interactietafel ontwikkeld. Het aandragen van ideeën bood de kans om input te geven op de ontwikkeling van het gebied. Vervolgens kon men op 24 september op de digitale tafel het nieuwe centrum van Utrecht mee-ontwerpen op basis van de ingevoerde ideeën.

Zie hieronder een nieuwsbericht over 24 september en de digitale interactietafel, welke op 8 september 2016 is gepubliceerd op de website DeStadUtrecht.nl.

20160908 DeStadUtrecht.nl vermelding digitale tafel