Smart Sustainable Districts – Utrecht Beurskwartier

Nieuws

Video: Duurzame kansen en keuzes voor het nieuwe centrum van Utrecht

De gemeente Utrecht organiseerde op 24 september het Stadslab on tour om inwoners en andere geïnteresseerden te betrekken bij de transformatie van Utrecht Het Nieuwe Centrum. Zo’n 300 aanwezigen participeerden in de stadsgesprekken, deelden hun ideeën en werden betrokken bij de plannen voor het nieuwe centrum.

Het SSD-team was gevraagd om het stadsgesprek over de duurzame kansen en keuzes voor dit gebied te faciliteren. Hiervoor is samen met TU Berlijn/Chora een interactieproces ontwikkeld waarbij gebruikt wordt gemaakt van digitale en analoge interactietafels. Vooraf kon iedereen zijn of haar duurzame ideeën voor het nieuwe centrum aandragen via de website urban-gallery.net/utrecht. Via deze site zijn zo’n 20 goed uitgewerkte ideeën aangedragen, die samen met de innovatieve en duurzame oplossingen vanuit SSD zijn ontwikkeld tot speelkaarten voor de interactietafels. Dit proces was van grote toegevoegde waarde voor de open discussie over de kansen en keuzes voor een energieneutraal, groen en aantrekkelijk gebied.

De resultaten van het Stadslab on tour en van de vervolgbijeenkomst op 13 oktober worden gebruikt als input voor de structuurvisie van de gemeente Utrecht. Deze visie wordt medio 2017 verwacht.